Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2008

THE IMPOSSIBLE DREAM

Just because nothing in life is impossible!
Το πιό αισιόδοξο τραγούδι που άκουσα σήμερα μου το είπε ο Δον Κιχώτης.To dream the impossible dream

To fight the unbeatable foe

To bear with unbearable sorrow

To run where the brave dare not go


To right the unrightable wrong

To love pure and chaste from afar

To try when your arms are too weary

To reach the unreachable star


This is my quest

To follow that star

No matter how hopeless

No matter how far


To fight for the right

Without question or pause

To be willing to march into Hell

For a heavenly cause


And I know if I'll only be true

To this glorious quest

That my heart will lie peaceful and calm

When I'm laid to my rest


And the world will be better for this

That one man, scorned and covered with scars

Still strove with his last ounce of courage

To reach the unreachable star

Δεν υπάρχουν σχόλια: