Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

Trust


To be trusted is a greater compliment than being loved.

*George MacDonald

Δεν υπάρχουν σχόλια: