Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Night Train to Lisbon


“We leave something of ourselves behind when we leave a place, we stay there, even though we go away. 

And there are things in us that we can find again only by going back there.” 

Δεν υπάρχουν σχόλια: