Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Dancing On My Own - Robyn cover


So far away, but still so near
(The lights go on, the music dies)
But you don't see me standing here
(I just came) to say goodbye

I'm in the corner
Watching you kiss him
Oh oh oh
I'm giving it my all
But I'm not the guy you're taking home
Ooh ooh ooh
I keep dancing on my own (I keep dancing on my own)

Δεν υπάρχουν σχόλια: